Ei side om synet og synssansen for ungdomstrinnet og mellomtrinnet er lagt til. Den hører hjemme under kroppen i 9.klasse.

Sida inneholder informasjon om synet, aktiviteter, forslag til forsøk med øyet og synet, lenker til optiske illusjoner, et par videoer om synssansen til dyr. En del mer vil bli lagt til siden. 

Du kan besøke sida ved å trykke på bildet av øyet til kamelonen til venstre.