Oppsettet for 'hovedsida' til 8. klasse i naturfag er laget ferdig. Det finnes egne sider for hvert av kapitlene som er presentert til nå.

Du kan gå til denne hovedsida ved å klikke på bildet til venstre.
 


Comments


Comments are closed.