>
Læreplan naturfag, 8-10
Nat 1 – 01
Opprinnelig læreplan – 2006-2013