Prosent, promille, desimaltall og brøk - Forklaring og omgjøringProsent, promille, desimaltall og brøk - Forklaring og omgjøring Oppgaver til omgjøring mellom prosent, promille, desimaltall og brøkOppgaver til omgjøring mellom prosent, promille, desimaltall og brøk Løsning på oppgaveneLøsning på oppgavene Prosentregning - 2 typeoppgaverProsentregning - 2 typeoppgaver LøsningLøsning Innskudd i bank - renteregningInnskudd i bank - renteregning LøsningLøsning Innskudd i bank - Finne rentefotenInnskudd i bank - Finne rentefoten LøsningLøsning Renter etter dager og månederRenter etter dager og måneder LøsningLøsning Renter over flere år - Vanlig metode og vekstfaktorRenter over flere år - Vanlig metode og vekstfaktor Løsning - OG SKAFF DEG EN SIKKELIG KALKULATOR!Løsning - OG SKAFF DEG EN SIKKELIG KALKULATOR! Handel i butikk - Rabatt og prisøkningHandel i butikk - Rabatt og prisøkning LøsningLøsning Finne før-prisen ved rabatt og prisøkningFinne før-prisen ved rabatt og prisøkning LøsningLøsning Finne 100%Finne 100% LøsningLøsning Tegne prosentTegne prosent LøsningLøsning Tegne promilleTegne promille Løsning - tegne promilleLøsning - tegne promille Hvor mange år vil det gå før noe dobles eller halveres?Hvor mange år vil det gå før noe dobles eller halveres? Løsning - År før noe dobles eller halveresLøsning - År før noe dobles eller halveresYouTube Video to Blog by VideoLightBox.com v2.1